wpbb9bdbe1.png
wp5f3c789f.png
wp9b010aaf.png

SJF Projects & Support is in 2004 opgericht. De aanleiding was de behoefte aan specifieke ondersteuning bij inwinnen, implementeren en gebruiken van digitale hoogtebestanden bij waterschappen en de behoefte aan ondersteuning bij samenwerkingsprogramma’s hierbij.

Hoogtemetingen vormen een belangrijk onderdeel bij (administratieve) besluitvorming binnen het waterschapsbedrijf. Dijken worden getoetst op hoogte (en vorm) en peilbesluiten worden gebaseerd op de hoogteligging (en hoogteverdeling) van het landschap. Ook worden modellen gemaakt van bijvoorbeeld dijksterkte en van waterstromen. Daarnaast worden de veranderingen in hoogte, vorm en maaiveld in de tijd steeds nauwkeuriger gevolgd. Hierdoor neemt de behoefte aan digitalehoogtedata toe en daarmee de behoefte aan specifieke kennis over het gebruik van data en de nieuwe informatie die hieruit ontstaat.

Ook is er behoefte aan specifieke kennis over het afstemmen van ICT, Geo-ICT en administratieve automatisering sterk gestegen. Zie voor meer inhoudelijke voorbeelden de projecten. Voor meer informatie over de achtergronden, zie CV, Portfolio, opleiding en MMI.

wpf8b47741_0f.jpg
Stefan Flos wijst een afbeelding van het hoogtebestand (AHN) van Nederland aan in de nieuwe bosatlas