wpbb9bdbe1.png
wpee476de0.png
wp2f649527.png

De projecten van SJF projects & support richten zich op het begeleiden en/of uitvoeren van Remote Sensing projecten. Remote Sensing heeft tot doel van afstand, metingen te verrichten.

Het snijvlak tussen traditioneel gebruik, veranderingsprocessen en procesinnovatie vormt de kern van de projecten die worden uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is laseraltimetrie, waarmee met laserlicht afstanden worden gemeten. Door precies te weten waar de laser zich bevindt kan de data worden omgezet in hoogtemetingen. De resulterende digitale informatie biedt vele nieuwe mogelijkheden bij het verwerken en gebruiken in (traditionele) werkprocessen. Binnen het waterbeheer wordt traditioneel veel hoogten gemeten. Door het inzetten van nieuwe innovatieve RS technieken ontstaan nieuwe mogelijkheden op het gebied van verbetering van de werkprocessen (grootschalige geautomatiseerde en gestandaardiseerde verwerking) en gebruiksmogelijkheden.