wpbb9bdbe1.png
wp8204e1bb.png
wp2f649527.png

Belangrijke producten, projecten en mijlpalen zijn door de jaren heen afgeleverd. De rode draad hierbinnen wordt gevormd door de integratie van milieu en watermanagement vraagstukken en het gebruik van ICT middelen hierbij.

1988-90: Grontmij De Bilt: Proefsanering Volgermeer Amsterdam

1991-94: CORIN/PSU Zuid-Thailand: intergaal kustbeheer / zoutindringingsmodellering

1994-97: Bangkok Thailand en regio: diverse onderzoeken (riverbasin - wetlands - watertreatment)

1999-05: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: Legger op internet - digitale hoogtemetingen

2005-08: Secretariaat Stuurgroep Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
- ondersteuning van het samenwerkingsverband AHN;
-
AHN-viewer (alle digitale hoogtedata toegankelijk) - AHN-Album (alle kaartbladen van het AHN inzichtelijk)- AHN-2 data (proefdata van het nieuwe AHN beschikbaar)

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (
STOWA) - RWS-Waterdienst
- ondersteuning bij programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (
VIW)
- beheer website, ondersteuning organisatie kennisdag waterkeringen