wpbb9bdbe1.png
wp0c6494b5.png
wp2f649527.png

Werkverbanden:  Milieu - Water - Geo-ICT

 

1985-90: Afstuderen en eerste werkverband
‘86-87 HAS Den Bosch: afvalwater(bio)technologie - reststoffenmanagement
‘88-90 Grontmij De Bilt: Proefzuivering Volgermeer - Amsterdam

1991-97: Thailand - ZO Azie
‘91-94 onderzoeksmedewerker Coastal Resources Institute (CORIN) PSU HadYai Thailand
‘94-97 zelfstandig consultant watrmenagement: o.a. Office of Environmental Policy and Planning OEPP (Min of Environment Bangkok), Wetlands Int (KL Malaysia), Chemitreat (Singapore)

1998-99: Diverse advies werkzaamheden: Bureau Milieu en Werk - HMVT bodemsanering

1999-05: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) - Coördinator (geo-) Informatievoorziening, projectleider legger en laseraltimetrie

2004-NU: Zelfstandig adviseur; Watermanagement - Geo-ICT
- secretariaat Stuurgroep
Actueel Hoogtebestand Nederland
- programma
Verbetering Inspectie Waterkeringen (STOWA - RWS-Waterdienst)
- diverse projecten